Actueel in de zomer: Blauwalg vergiftiging bij de hond

Wanneer het warm weer is, kan er in 
stilstaand of langzaam stromend water een 
plotselinge groei van blauwalgen 
plaatsvinden. Deze blauwalgen gedijen het 
beste bij temperaturen van 20 tot 30 graden 
en kunnen zowel in zoet als zout water 
voorkomen.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen behoren tot een groep van de 
cyanobacteriën. Enkele van deze bacteriën 
zijn niet giftig, maar de meeste soorten zijn erg giftig en kunnen fatale gevolgen hebben voor mens en dier.  De giftige stoffen in deze bacteriën zijn natuurlijk geproduceerde stoffen en worden gezien als de meest krachtige natuurlijke gifstoffen die er zijn.

Als uw hond teveel giftige stoffen binnenkrijgt, kunnen de lever en het zenuwstelsel ernstig beschadigd raken. Vooral bij jonge kinderen en huisdieren kan het fataal zijn, omdat ze minder lichaamsgewicht hebben.  
Honden zijn met name erg gevoelig voor blauwalgen, omdat ze tijden het zwemmen water binnen kunnen krijgen. Maar ook nadat zij gezwommen hebben in besmet water en daarna hun vacht schoonlikken, kunnen ze ook de toxines (gifstoffen) binnenkrijgen. Het is daarom altijd aan te raden uw hond te wassen nadat ze in verdacht water hebben gezwommen.

 Symptomen
- ademhalingsproblemen
-   loomheid
-   overmatig kwijlen
-   braken
-   diarree
-   plassen
-  gebrek aan coördinatie
-   krampen

Er is helaas geen tegengif voor de toxines van de blauwalg, maar het is belangrijk om meteen 
een dierenarts in te schakelen bij een vermoedelijke blootstelling aan blauwalg. De symptomen 
van een blauwalg besmetting kunnen binnen enkele minuten optreden. Maar ook kan het 3 tot 5 
uur duren voordat symptomen optreden (dit hangt af van welk soort bacteriën er in de blauwalg 
zitten). De neurlologische variant kan al binnen enkele minuten tot een uur de dood tot gevolg 
hebben. Niet alle honden zullen overlijden door het zwemmen in besmet water, maar omdat niet 
met zekerheid vast te stellen is in welke mate het water besmet is, is het toch belangrijk om zo 
snel mogelijk uw dierenarts te waarschuwen.

Therapie

Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw dierenarts als uw hond in 
besmet water heeft gezwommen. Soms kan zinvol zijn om uw hond te laten braken (de 
dierenarts heeft hier een middel voor). Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk na het drinken 
van het water te doen (binnen 30-60 minuten).
U moet voorkomen dat de hond zijn vacht aflikt. De hond moet afgespoeld worden met schoon 
water. Let hierbij goed op dat u zelf niet in aanraking komt met de vervuiling.


Blauwalg of niet?


Niet altijd staat er een bord bij het zwemwater dat er sprake is van blauwalg. Een aantal dingen 
waarop u kunt letten:
-   blauw/groene waas over het water 
-   mufachtige geur van het water
-   als de blauwalg tot bloei komt, kan het water ook bruin of roodachtig zijn
-   blauwalg onttrekt veel zuurstof uit het water waardoor vissterfte kan optreden. 
Als u veel dode vissen of andere dode dieren in het water ziet drijven, raden wij u af uw hond 
daar te laten zwemmen
-   Belangrijk is om alert te zijn bij warm weer. 
Meer informatie kunt u ook vinden op,

www.zwemwater.nl