Actueel in de zomer: Botulisme vergiftiging bij de hond 

 

Botulisme is een ziekte, veroorzaakt door het opnemen van bepaalde gifstoffen van de bacterie 
Clostridium  botulinum.

Elke zomer zien we deze ziekte bij wilde (water)vogels, zeker als 
het een warme zomer betreft; de ideale omstandigheden voor 
aanmaak van het gif door de bacterie is namelijk een 
watertemperatuur tussen de 20 en 25 °C in combinatie met een 
eiwitrijke en zuurstofarme omgeving. Dit zorgt dat elk ondiep, 
stilstaand water in de zomer een potentiële infectiebron vormt.

Symptomen


Het botulisme gif blokkeert het contact tussen de zenuwen en de spieren met verlammingen als 
gevolg. Deze verlammingen kunnen enkel het maagdarm stelsel treffen, maar ook het hele 
lichaam verlammen. Tussen de 3e en 7e dag en na het inslikken van de toxines beginnen de 
symptomen van de ziekte. Soms zijn er geen symptomen, maar sterven de dieren zonder eerst 
ziek te worden. Vaker zien we bij honden eerst maagdarm problemen ontstaan zoals braken, 
misselijkheid en diarree. Daarnaast zien we een stijve gang, zwakte in de spieren en hierdoor 
verminderde reflexen. Vaak wil of kan het dier niet meer drinken en eten. In ernstige gevallen 
zal het toxine alle spieren uiteindelijk verlammen en treedt sterfte op door ademstilstand.


Diagnose


De diagnose botulisme is lastig te stellen. Als het mogelijk is kan een monster van het water of 
een stukje van het opgegeten kadaver opgestuurd worden om te onderzoeken op aanwezigheid 
van botulisme toxine. Ook kan het bloed, de ontlasting of braaksel onderzocht worden op 
aanwezigheid van het toxine.
Behandeling
Er is geen specifiek tegengif voor botulisme. Behandeling is dan ook niet echt mogelijk. Het 
enige dat gedaan kan worden is de patiënt ondersteunen tot het toxine uit het lichaam is 
verdwenen. Mogelijk is infuus nodig en sondevoeding.


Prognose


Als de hond niet te erg aangetast is kan spontane genezing optreden. Matig aangetaste patiënten 
kunnen overleven mits voldoende intensieve zorg. Als er te zware verlammingen optreden zal 
het dier sterven aan de gevolgen hiervan.

Bron: Dierenkliniek Winsum