Aanmeldformulier lidmaatschap
Nederlandse Oud Duitse Herdershonden VerenigingHet lidmaatschap van de Nederlandse Oud Duitse Herdershonden Vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december en geldt dus voor 1 jaar. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel 1 maand voor het nieuwe contributie jaar.
Betaling van de contributie geschiedt, bij voorkeur, door automatische incasso.
Het lidmaatschap van de NODHV is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Ik meld mij aan als lid van de Nederlandse Oud Duitse Herdershonden Vereniging.
Het is mij bekend dat het lidmaatschap ingaat op het moment dat de betaling van de contributie,
te weten € 25,00, zegge vijfentwintig euro, door de vereniging is ontvangen (bij inschrijving na 1 oktober bedraagt de contributie € 10,00).

Ook hebben wij een lidmaatschap voor een gezinslid, hiervan is de contributie € 5.00., zegge vijf euro.

Dit lidmaatschap kan alleen in combinatie met het gewone lidmaatschap.Deze contributieprijs is gebaseerd op automatische incasso.

Het machtigingsformulier wordt u na ontvangst van dit formulier toe gezonden


Wilt u geen gebruik maken van de automatische incasso, dan dient u het verschuldigde bedrag

(onder vermelding contributie ), binnen 1 maand na aanmelding over te maken op

rekeningnummer NL89INGB0007944270, t.n.v. NODHV te Grave

.

Drag and drop files here or Browse