Aankeuring voor fokgeschiktheid is mogelijk vanaf een leeftijd van tenminste 15 maanden.

 

Aan het op jonge leeftijd aankeuren van (Oud)Duitse herders kleven ook nadelen. Veelal zijn herders in het algemeen dan nog niet helemaal volgroeid. Veel Oudduitse en Langstokhaar herders zijn dan nog niet in de juiste proporties. Zo zijn de schedel en kaak veelal nog niet in de juiste verhoudingen waardoor een keurmeester het gebit niet goed kan beoordelen. Ook als de verdere bouw van de hond nog niet in de juiste verhoudingen zijn, is het moeilijk een goede beoordeling te geven. Jonge honden hebben veelal dan nog niet de juiste bespiering waardoor ze minder goed gangwerk laten zien. De bouw van een hond van 15 maanden, komt beter tot zijn recht, ook het karakter is stabieler. Daarom hanteert de NODHV een ondergrens voor aankeuring vanaf 15 maanden.

 

Een aankeuring voor fokgeschiktheid wil zeggen dat uw herder wordt beoordeeld op zowel het uiterlijk als het karakter welke beide moeten voldoen aan de Rasstandaard van de Oudduitse herder of Duitse herder Langstokhaar.|
Zoals in het fokreglement is opgenomen, bestaan er fok uitsluitende fouten en zijn er ook elementen die ongewenst zijn. Fok uitsluitende fouten leiden altijd tot het uitsluiten van de fok maar ongewenste elementen kunnen vaak met een goed advies leiden tot het verdwijnen van het ongewenste. Er zal dus altijd in zo’n geval een fokadvies volgen hetgeen opgetekend wordt op het formulier. Datzelfde is ook van toepassing op het gedrag dat beoordeeld wordt.

 

Het uiterlijk (exterieur) wordt uitgebreid bekeken door een keurmeester. Er wordt betast en gevoeld, de schofthoogte wordt opgemeten, er wordt gekeken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn, net zoals dit ook bij een show gebeurt. Ook wordt het gangwerk beoordeeld door uw herder een stukje te laten draven.
Het gedragsdeel is geïntegreerd in de exterieur keuring. Tijdens het keuren van het exterieur kijkt de gedragskeurmeester mee naar de reacties van de hond. Op basis hiervan kan de gedragskeurmeester een goede indicatie geven van de hond of deze bijvoorbeeld angstig is of juist relaxed. Ook zal er worden meegekeken naar het gedrag van de honden rondom de keuring, op het moment dus dat ze moeten wachten tot ze aan de beurt zijn.


Het keuren van de hond duurt om en nabij een halfuur waarbij van de eigenaar/geleider wordt verwacht dat er in draf gelopen wordt door de hond zonder ongewenst gedrag. Ook moet de hond onder voortdurende controle staan en moet de hond te betasten zijn en moet er een gebitscontrole plaatsvinden zonder dat de hond enig teken van agressie vertoond. Het is zonder meer aan te bevelen om in de aanloop van de aankeuring met de hond te oefenen.

Het exterieur wordt door een keurmeester beoordeeld en de gedragstest gebeurt door een gedragsdeskundige/instructeur.
Om het gedrag zo optimaal mogelijk te kunnen beoordelen draagt uw herder tijdens de aankeuring een normale halsband of normaal tuig en u gebruikt een normale lijn. Het wordt dus niet toegestaan om de volgende middelen te gebruiken: anti-trektuig (Halti of Gentle Leader), slipketting, half-check (of halve slip), prikband, uitrollijn of showlijn.
Wilt u ook een speeltje van uw hond meenemen? en eventueel een beloning voor de hond (trainertjes)
Voor wat betreft de beoordeling op gedrag is het goed om het artikel gedrag daarop na te slaan.

Na afloop krijgt u direct te horen wat het oordeel is over uw hond. Het keurrapport wordt met u doorgenomen, u tekent voor gezien en een kopie van het rapport wordt met het eventuele fokcertificaat aan u toegestuurd.
(Indien u bezwaar maakt tegen het oordeel over uw hond kunt u dit binnen 1 week kenbaar maken bij het bestuur)

 

Na de “Aankeuring voor fokgeschiktheid” , dienen nog een aantal andere zaken te worden geregeld.


De volgende papieren en gegevens zijn noodzakelijk voor verkrijgen van het fokgeschiktheid certificaat:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier aankeuring.
  – Stamboom / afstammingsbewijs van uw hond.
  – Een voldoende beoordeling van exterieur en gedrag van de aankeuring.
  – Show certificaat (van een show georganiseerd door een erkende rasvereniging) met kwalificatie ZG of U op leeftijd van 1 jaar of ouder.
  – Officiële HD & ED uitslag, conform de Duitse Herder met per elleboog 4 opnames totaal dus 8, welke beoordeeld is door de Raad van Beheer..
  – Officiële DM (Degeneratieve Myelopathie) uitslag.
  – Officiële Dwerggroei (Hypofysaire Dwerggroei) uitslag.
  – DNA-test H205

 

noot:

Bij DM en dwerggroei .

Adviseren wij, de combi-breed voor de Duitse herder H320 ,

dan heeft u alle onderzoeken die voor de Oudduitse Herdershond belangrijk zijn.

Vergeet daarbij niet de dierenartsverklaring bij afnamen monster,

door de dierenarts te laten tekenen en stempelen, na controle van de chip.

Deze vind u ook op de website het Van Haeringen Laboratorium in Wageningen.

 

U dient lid te zijn/worden van de NODHV.

Uiteraard kunt u voor vragen of onduidelijkheden altijd contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De kosten voor de aankeuring bedragen 25,- euro.
De kosten voor het behaalde Certificaat van Fokgeschiktheid zijn 15,- euro.

Hiervoor ontvangt u een factuur als het certificaat wordt afgegeven.