Fokken via de NODHV

Goedgekeurd door de ALV op 28-05-2017

 

Een NODHV erkend fokker, is een fokker die voldoet aan de regels van de NODHV, zoals deze gesteld zijn in het fokregelement.

De fokker heeft zijn of haar hond(en) aangekeurd op fokgeschiktheid door de keurmeesters van de NODHV en fokt uitsluitend en alleen voor de NODHV en niet voor een andere vereniging.

Noot : 

Dekreuen kunnen echter ingeschreven -en ook ingezet- worden bij meerdere verenigingen. Eigenaren dienen het bestuur van de NODHV te informeren als de desbetreffende reu door een andere vereniging is ingezet (dit i.v.m. het monitoren van de hoeveelheid inzetten van de dekreu)

Aankeuring foktgeschiktheid.

Als een eigenaar van een hond de intentie heeft om met deze hond te gaan fokken, dan moet aan een aantal eisen worden voldaan.

Naast de gebruikelijke bescheiden als een showuitslag, HD en/of Pennhip en ED uitslagen, dient de hond ook aangekeurd te worden.

Tijdens een aankeuring wordt het exterieur van de hond nauwkeurig bekeken en gemeten.

Ook wordt het gangwerk van de hond bekeken.

Daarnaast wordt ook gekeken naar het herstelvermogen van de hond, de werklust, zenuwvastheid en tal van andere zaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het volgende mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gebruikt u voor de aankeuring en vragen over een aankeuring, een ander mailadres, dan kan het gebeuren dat uw mail niet wordt beantwoord.

Aanvraag fokcertificaat.

Een eigenaar kan voor zijn/haar hond een fokcertificaat aanvragen, als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat houdt in dat alle uitslagen bij de Fokcommissie aanwezig moeten zijn en dat de hond aangekeurd is.Tevens dient u lid te zijn van de NODHV.

Aanvraag advies dekking.

Een fokker (eigenaar van de teef) kan zelf een combinatie voordragen aan de Fokcommissie.Hij/zij kan echter ook advies vragen aan de Fokcommissie.De fokker neemt, voor een dekking plaats vindt, contact op met de Fokcommissie om mededeling te doen van de voorgenomen combinatie of om advies te vragen bij het zoeken naar een geschikte reu. De Fokcommissie zal (eventueel na hulp bij het zoeken naar een geschikte reu) de voorgenomen combinatie bespreken met de fokker en indien nodig/wenselijk contact opnemen met genetici en/of dierenartsen.

Indien de Fokcommissie de combinatie geschikt vindt, zal schriftelijk een positief fokadvies afgegeven worden.

Indien de Fokcommissie de combinatie niet geschikt vind, zal hiervoor schriftelijk een onderbouwd negatief fokadvies afgegeven worden.

Ook bij een negatief fokadvies, zal de NODHV, onder voorwaarden, afstammingsbewijzen uitgeven.

De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid om een combinatie in te zetten, ligt bij de fokker.

De contacten rondom het fokken lopen via de Fokcommissie.

Besluiten en adviezen worden echter door het voltallig bestuur ondersteund.

De fokker (eigenaar van de teef) dient, uiterlijk 10 dagen na de laatste dekking, middels het formulier "Aangifte dekking", de Fokcommissie op de hoogte te stellen.

De fokker dient de geboorte van een nestje binnen uiterlijk 8 dagen te melden bij de Fokcommissie.

Voor de afgifte van de pups dient ook de vervolgmelding gedaan te worden, met vermelding van gegevens als chipnummers etc. Voor de vervolgmelding kunt u het reeds ingevulde formulier Geboortemelding gebruiken.Sla dit dus altijd op! U hoeft dan alleen de resterende gegevens nog aan te vullen.

Nestcontrole.

Na de geboorte van een nestje, zorgt de Fokcommissie voor een nestcontrole. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de algehele toestand van moeder en pups, huisvesting, mogelijkheden tot socialisatie etcetera.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alle benodigde formulieren, kunt u vinden bij de volgende pagina, Formulieren