Er bestaat heel veel uitleg over hondengedrag maar eigenlijk is elk gedrag wat de hond vertoont gewoon hondengedrag.

Een hond zal instinctief het gedrag vertonen wat in zijn positie het voordeligst is.

In principe vertoont een hond twee vormen van gedrag namelijk het natuurlijk gedrag en ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag is dus voor de mens ongewenst, voor de hond vaak heel natuurlijk.

Een voorbeeld van ongewenst gedrag is bijvoorbeeld het opspringen naar de baas. Ach, zolang het mooi weer is en we erop gekleed zijn dan maakt dat springen niet zoveel uit. Echter in het zondagse pak en na een boswandeling in de regen denken we er vaak heel anders over.

Als mens kunnen we het gedrag van een hond beïnvloeden door te trainen. Niet een uurtje in de week maar elke dag opnieuw en tal van situaties.

Natuurlijk is hondentraining te doen op een school of vereniging maar het meest simpele is toch om dagelijks een routine op te pakken. Honden vinden trainen meestal leuk en ze houden ook van vaste routines. Een hond is eigenlijk een gewoontedier.

Gedrag is dus hondseigen en ongewenst is afhankelijk van diegene die het gedrag ondergaat.

Binnen de NODHV hebben we het vaak over gedrag. Op wandelingen, tijdens de aankeuring of tijdens de show zien we vaak gedrag dat bij anderen dan de eigenaar wordt gezien als ongewenst.

Een reu met dek ervaring zal op een show met veel teven om zich heen al snel de neiging hebben om die teven toe te eigenen en dat laten merken aan andere reuen. Dit is dus ongewenst gedrag en het is de eigenaar die daar op moet anticiperen. De hond doet niet anders dan dat wat hem instinctief is ingegeven.

Een ander voorbeeld is de eigenaar die tijdens een groepswandeling bedenkt dat hij met zijn hond eens een balletje gaat gooien. Onnadenkend, want al die andere honden vinden dat ook leuk en er ontstaat onenigheid wie het balletje in de bek mag nemen. Over het algemeen zal de meest dominante hond de bal opeisen en kan het tot vechten komen. Niet de schuld van de honden maar van de baas die onnadenkend de bal weggooide.

Zo zal de baas van een teef die net loops is geweest erover moeten nadenken of hij zijn hond te midden van een roedel zal laten lopen. Zo zijn er nog legio voorbeelden.

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat dit stukje over gedrag eerder over mensen gaat dan over honden.

Het is niet om reprimandes te geven maar wel om te wijzen op verantwoordelijkheden als u met uw hond(en) meedoet aan een evenement van de NODHV. Het bestuur heeft onderling afgesproken om in gevallen van ongewenst gedrag eigenaren of geleiders erop aan te spreken.

 

Bron: internet