ELLEBOOGDYSPLASIE
 
Elleboogdysplasie (ED) is een ontwikkelingsstoornis van met name het kraakbeen in de gewrichten. Het kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren, o.a. voeding, dragen vaak ook bij aan het ontstaan van deze aandoening. Sommige honden kunnen op jonge leeftijd al ernstige problemen ondervinden door ED. Bij andere honden leiden ernstige misvormingen in het gewricht pas op latere leeftijd tot kreupelheid. Om echt te kunnen zien of je hond ED heeft, zijn (digitale) röntgenfoto’s van zijn gewrichten nodig. 
Het ED-onderzoek richt zich op vier verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht. 
Al deze aandoeningen kunnen leiden tot misvormingen in het gewricht en kreupelheid. Het aantal te maken röntgenfoto’s zijn 4.
 
ED-onderzoek bij de raad van beheer
In principe mag elke praktiserende dierenarts röntgenfoto’s maken.
Maar, deze moet wel een overeenkomst hebben met de R.v.B. 

Voor de Oudduitse Herdershond geldt een minimumleeftijd van twaalf maanden.
 
We spreken over ED als een van de volgende aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig is:

• OCD (Osteochondritis dissecans): het loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm.
• LPC (Los processus coronoïdeus): het loslaten van een stukje bot van de ellepijp.
• LPA (Los processus anconeus): het loslaten van een stukje bot op een andere plaats van de ellepijp.
• Incongruentie: een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen.
 
Er kan ook sprake zijn van een meerdere aandoeningen in een gewricht.
Ieder van de genoemde afwijkingen leidt na enkele maanden tot artrose. Atrose kenmerkt zich door:

• Veranderingen van het gewricht (bot-reactie's) die in de loop van het ziekteproces kunnen ontstaan.
• Het blijvende karakter van de veranderingen.
• Startpijn: kreupele stappen net na het opstaan.
• 'Er doorheen lopen': beter lopen na enige tijd.
• Een terugval na veel inspanning.
                                                                                   
Uitslag van het ed-onderzoek
ED foto’s worden één keer in de twee weken beoordeeld door het panel, als de betaling is verwerkt.
Ook hiervan ontvang je een certificaat; daarop staat de uitslag van het onderzoek.
Er zijn verschillende uitslagen mogelijk:
• Vrij
• Grensgeval
• Graad 1
• Graad 2
• Graad 3
Het is op grond van de foto’s niet mogelijk om te voorspellen of honden die niet vrij blijken te zijn van elleboogdysplasie, maar die hiervan geen uiterlijke verschijnselen tonen, later problemen zullen krijgen. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening en het gebruik en de aard van de individuele hond.
Laat de hond niet te zwaar worden en vermijd ook anderszins overmatige belasting van de ellebogen als dat mogelijk is. 
Raadpleeg je dierenarts in geval van twijfel.
 
 
 
Bron: R.v.Beheer  meer