Hydrotherapie bij de behandeling van honden met orthopedische en neurologische aandoeningen.

 

Hydrotherapie wordt veelvuldig toegepast bij de behandeling van honden met orthopedische en 
neurologische aandoeningen.


Oorsprong


Het woord hydrotherapie is afgeleid van het Griekse woord hydor (water) en therapeia 
(genezing/behandeling). Het gebruik van water wordt al sinds eeuwen in verband gebracht met 
religie, hygiëne en recreatie. Vanaf de 19de eeuw krijgt de hydrotherapie duidelijk vorm en 
worden warmtebaden gebruikt voor orthopedische, neurologische en psychiatrische 
aandoeningen. Eind 20ste eeuw zie je het streven om praktijkervaringen te onderbouwen met 
onderzoek. Humaan zie je naast hydrotherapie in ziekenhuizen en revalidatiecentra ook de 
populaire toepassingen van water in de vorm van thermobaden, aquajogging en aquagym.


Eigenschappen van water


Hydrotherapie is gebaseerd op de eigenschappen van water. Water heeft hydrostatische, 
hydrodynamische en thermodynamische eigenschappen.


Hydrostatische eigenschappen

Wanneer een voorwerp in water wordt ondergedompeld zal dit voorwerp een druk 
ondervinden van het water. De druk is afhankelijk van de diepte waarop het voorwerp 
zich in het water bevindt en de dichtheid van het water. De druk heeft invloed op de 
circulatie en het zenuwstelsel van de hond.

Elk lichaam dat in water gedompeld wordt, ondervindt een opwaartse druk, die 
afhankelijk is van het gewicht van het verplaatste water. Deze opwaartse druk zorgt 
ervoor dat de hond afhankelijk van de hoogte van het water met minder gewicht loopt of 
gewichtsloos zwemt. De druk op de gewrichten in de poten vermindert. Tevens worden de 
opwaartse bewegingen gestimuleerd terwijl de bewegingen tegen deze druk in worden 
verzwaard.

Elke vloeistof kent oppervlaktespanning. Het doorbreken van de waterspiegel kost extra 
kracht en beïnvloedt het bewegingspatroon.

Hydrodynamische eigenschappen

 

      Door het verschil in dichtheid tussen lucht en water is het voorwaarts bewegen in 
        water vele malen zwaarder dan in lucht. De dichtheid van water is 800 maal groter 
       dan de dichtheid van lucht. Hoe meer oppervlakte onder water en hoe sneller de 
       beweging des te zwaarder de beweging.
     Afhankelijk van de snelheid van de band zal er een gelijkmatige weerstand door het 
       water geleverd worden en zal bij turbulentie van het water (bv jetstream) het 
       zwemmen en lopen zwaarder worden.
    Het principe van ‘tail suction’ is van belang bij honden met een verlamde achterhand. 
      Achter de voorhand zal door de beweging een aanzuigende kracht voor de achterpoten 
      ontstaan.


  Thermodynamische eigenschappen: 

     o  Warm water geeft primair een verwijding van bloedvaten en secundair een 
         ontspanning van spierweefsel.


Fysiotherapeutisch behandelplan


Hydrotherapie heeft heel veel mogelijkheden. Maar duidelijk moet zijn dat hydrotherapie meer 
is dan alleen een hond laten zwemmen of in water laten lopen. Bij hydrotherapie moet 
therapeutisch en met toepassing van trainingsprincipes gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheden van water. Hydrotherapie zal wanneer het binnen de revalidatie van honden een 
plaats wil krijgen en behouden, toegepast moeten worden door dierenfysiotherapeuten. 
Dierenfysiotherapeuten hebben kennis van zaken en kunnen in goed overleg met de verwijzende 
dierenarts tot een optimaal behandelplan komen. Per behandeling wordt het resultaat van elke 
training aan de hand van het fysiotherapeutisch onderzoek geëvalueerd. De 
dierenfysiotherapeut heeft naast de hydrotherapie tevens andere mogelijkheden, denk aan 
massage, oefentherapie, fysische technieken (apparatuur) en niet onbelangrijk instructies en 
adviezen aan de eigenaar, om het herstel van de hond te bevorderen.


Wat is een aquatrainer


De dierenfysiotherapeuten van de Vakgroep Hydrotherapie Hond maken voor de hydrotherapie 
gebruik van een aquatrainer. Een aquatrainer is een roestvrijstalen bak die gevuld wordt met 
water. De bodem van de bak is uitgerust met een loopband. Door gebruik te maken van de 
aquatrainer kan de hond gecontroleerd bewegen. De hoogte van het water, de snelheid van de 
loopband en de temperatuur van het water zijn variabel en onafhankelijk van elkaar in te stellen. 
Deze variabelen zijn samen met de tijdsduur van de training en de pauzes meetbaar, zodat voor 
elke hond een ideaal trainingsprogramma samengesteld kan worden.


Indicaties voor de aquatrainer

Met hydrotherapie kunnen de volgende behandeldoelen gerealiseerd worden: 
           Verbeteren coördinatie
           Verbeteren stabiliteit
           Spierversterken
           Verbeteren mobiliteit
           Verbeteren sensibiliteit
           Verbeteren uithoudingsvermogen
           Verbeteren welbevinden (door verminderen pijn)  
           Afname zwellingen en oedeem

Concreet betekent dit dat training in de aquatrainer zinvol is bij onder andere:

         Slijtageklachten
         Ouderdomsklachten (artrose)
         Rugklachten, zoals spondylose, lumbosacrale instabiliteit, hernia (na operatie of na 
            rustperiode zonder operatie)
         Spier-, pees- en gewrichtsblessures
         Operaties aan het bewegingsapparaat (LPA,LPC,TPLO, andere kruisbandvervangende 
            technieken, total hip, kop/halsresectie, fracturen, amputaties)
         Aangeboren/erfelijke afwijkingen (HD, patellaluxatie graad: 1,2)
         Reumatische aandoeningen
          Osteochondrose (OC)
         Verlammingsverschijnselen
         Kreupelheden zonder duidelijke oorzaak
         Overgewicht
         Verminderde conditie
         Verminderde sportprestaties
          Preventie van optreden sportblessures
 
 
 
Kort en Bondig
 
Revalideren en trainen onder leiding van een dierenfysiotherapeut in de aquatrainer is:
        Veilig
      Intensief 
       Specifiek 
       Meetbaar

Deze zaken samen met de specialistische kennis en ervaring van de dierenfysiotherapeuten 
garanderen een optimaal herstel van de hond.

Aquatraining versus zwemmen

Aan hydrotherapie kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Naast het trainen in 
de aquatrainer is er de mogelijkheid om met de hond te zwemmen in buitenwater of in een 
hondenzwembad.

Het zwemmen is als trainingsprikkel niet exact te doseren, de snelheid van de zwembeweging 
wordt door de hond bepaald en is niet meetbaar en daardoor niet herhaalbaar. De enige 
variabele waarop gestuurd kan worden is de tijdsduur. Daarnaast is de temperatuur van 
buitenwater vaak te koud. Het trainen in een aquatrainer is exact te doseren.

Bij het zwemmen zal de hond gewichtsloos en zonder loopfunctie getraind kunnen worden. 
Vooral honden met ernstige rugproblemen en honden die geen stafunctie hebben, zijn 
geïndiceerd voor zwemmen. Aquatraining vraagt een loopfunctie en een toegestane belasting 
van ten minste 40%. Eventueel kan een vermindering van de gewrichtsbelasting verkregen 
worden door gebruik te maken van een tuigje of broekje. Dit hulpmiddel kan aan de stang boven 
de aquatrainer bevestigd worden.

Het zwemmen is geen functionele trainingsprikkel voor het lopen van de hond: een hond die 
beter en langer kan zwemmen, hoeft niet beter te lopen. Zwemmen doet geen beroep op de 
stabiliteit van de poten, aquatraining wel.
Onderzoek heeft aangetoond dat bij het lopen in water de bewegingsuitslag van een gewricht 
afhankelijk is van de hoogte van het water. Zo kan bewust gekozen worden om een bepaald 
gewricht beweeglijker te maken. Zwemmen verbetert de buiging van knie en hak.

Ook zijn er praktische verschillen tussen zwemmen en de aquatraining. Wanneer een hond niet 
wil of kan zwemmen vervalt de mogelijkheid om zwemmen therapeutisch aan te wenden. Het 
lopen in de aquatrainer is voor de honden geen probleem. Zelfs honden met waterangst kunnen 
aquatrainen.

Aan het water van een zwembad zullen chemicaliën toegevoegd moeten worden om de pH 
binnen veilige marges te houden en te desinfecteren. Het water in een aquatrainer kan na elke 
behandeling ververst worden. Het gebruik van chloor of andere desinfecterende middelen kan 
daarom beperkt worden tot het na afloop reinigen van de bak en leidingen.
 
Meer informatie : klik hier  
                                                 
Bron: Vakgroep Hydrotherapie Hond  http://hydrotherapiehond.nl/