Contributie en Tarieven 

Goedgekeurd op de ALV van 28-05-2017

 

Contributie € 25,- (1) (3)
Contributie Gezinslid €  5,- (2)
Aankeuring € 25,-
Certificaat van Fokgeschikheid
€ 15,-
Kennel Erkenning
€ 25,-
Afstammingscertificaat plus boekje per  pup
€ 20,-

Duplicaat stamboom per hond

(alleen bij wisseling eigenaar)

€ 15,-

Nestcontrole € 15,-

 
(1) Lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:

*1 januari t/m 30 juni € 25,-
*1 juli t/m 31 oktober € 12,50
*na 1 november,
inclusief het opvolgende jaar(14maanden) 
€ 25,-

 
(2) Lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:

*1 januari t/m 30 juni   
€ 5,-
*1 juli t/m 31 oktober
€ 2,50 
na 1 november,
inclusief het opvolgende jaar (14 maand
€ 5,-

(3) Het bedrag van  € 5,00 inschrijfgeld is vervallen